Зборник Пете регионалне конференције о интегративној заштити

ПДФШтампаЕл. пошта

 

ZNAK_ZAVODA


ЗБОРНИК


Пете конференције о интегративној заштити

 

Бањалука, 2010.

Издавач:

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске

За издавача:
Горан Милојевић

Уредник:
Јелена Савић


Редакција:
Светлана Шиљеговић
мр Милица Котур
Јелена Савић
Небојша Милићевић

 

Лектор:
Јованка Борић

Преводилац
Бранка Кременовић

Компјутерска обрада:
Светлана Шиљеговић

Штампа:
Aтлантик ББ, Бањалука

За штампарију:
Бранислав Галић

 

Пета регионална конференција
о интегративној заштити

НОВИ КОНЦЕПТИ ЗАШТИТЕ И ОБНОВЕ УРБАНИХ ЦЈЕЛИНА –
ИНТЕГРАТИВНА КОНЗЕРВАЦИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

 

Бањалука, 25 – 26. новембар 2010.

 

Садржај


УВОДНА РИЈЕЧ

3
1. КРИТИЧКО-АНАЛИТИЧКА РАЗМАТРАЊА ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАТИВНЕ КОНЗЕРВАЦИЈЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
проф. др Добривоје ТОШКОВИЋ
ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ  СРБИЈЕ
9
проф. др Нађа КУРТОВИЋ ФОЛИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
23
проф. др Жива ДЕУ
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
35
проф. др Мирјана РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 46
Бранка ШЕКАРИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, БЕОГРАД
62
мр Јасна ГУЗИЈАН, Синиша ЦВИЈИЋ
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД РС, ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РС, БАЊАЛУКА
73

2.1. Заштита и обнова урбаних цјелина, студије случаја
др Јосип КОРОШЕЦ
ИНСТИТУТ ЗА КОНЗЕРВАТОРСТВО И РЕСТАУРАТОРСТВО ЗВКДС, ЉУБЉАНА
ПТУЈ, ПРИМЕР РАЗНОЛИКОСТИ УРБАНИХ ВРЕДНОСТИ И КОМПЛЕКСНОСТИ ЊЕГОВЕ ЗАШТИТЕ
87
проф. др Феђа КОШИР
УНИВЕРЗИТЕТ У ЉУБЉАНИ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
97
доц. др Илија ЛАЛОШЕВИЋ УНИВЕРЗИТЕТ ЦРНЕ ГОРЕ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАШТИТА УРБАНИХ ЦЈЕЛИНА НА ЛИСТИ СВЈЕТСКЕ БАШТИНЕ НА ПРИМЈЕРУ ПОДРУЧЈА КОТОРА
107
мр Зорица ЧУБРОВИЋ РЕГИОНАЛНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КОТОР
МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП ЗАШТИТИ ПЕРАСТА
122
Добрила ВЛАХОВИЋ и Ђорђије ВУШУРОВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, ЦЕТИЊЕ
137
мр Анђелина ОШАП ПРОЈЕКАТ УРБАНЕ И СОЦИЈАЛНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДИТЕЉСКЕ
БАШТИНЕ У СТАРОМ ИСТОРИЈСКОМ ЈЕЗГРУ БЕРГЕ У КАТАЛОНИЈИ, ШПАНИЈА
155
2.2. Различити аспекти односа историјских и нових елемената у урбаним цјелинама
проф. др Миленко СТАНКОВИЋ и Срђан СТАНКОВИЋ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ И MYSOLUTIONS d.o.o. БАЊА ЛУКА, mysolutions Consulting AG Базел
ИНТЕГРАЦИЈА ИСТОРИЈСКИХ РЕПЕРА У ОДРЖИВ РАЗВОЈ ЦЕНТРА БАЊАЛУКЕ - НОВА ПАРАДИГМА, ПОТРЕБА И ИМПЕРАТИВ
173
доц. др Бранкица МИЛОЈЕВИЋ УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ - АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ИНТЕРПОЛАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ УРБАНЕ ОБНОВЕ НА ПРИМЈЕРУ НЕКИХ ГРАДОВА У БИХ
188
мр Милијана ОКИЉ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
200
Јелена САВИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ И ПРИРОДНОГ НАСЉЕЂА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
212

2.3. Проблеми и могућности заштите урбаних цјелина, истраживања
др Мила ПУЦАР
ИНСТИТУТ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ СРБИЈЕ, БЕОГРАД
225
мр Дарко ПОЛИЋ ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ДОБРА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ 239
мр Марко НИКОЛИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
252
Мариа СИЛАЂИ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
268

2.4. Искуства, проблеми и текући пројекти у заштити урбаних цјелина
др Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ
УНИВЕРЗИТЕТ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА
281
мр Драгица ЈОВАНОВИЋ и Светлана РИСТИЋ
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, МИНИСТАРСТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА, БЕОГРАД
288
проф. др Велимир ЋЕРИМОВИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН БЕОГРАД - ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДИТЕЉСКИ МЕНАЏМЕНТ - ДЕПАРТМАН АРХИТЕКТУРА
297
Елена ВАСИЋ ПЕТРОВИЋ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, НИШ
310
мр Миросанда ВРАНИЋ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ ИЗМЕЂУ ДУХОВНЕ И ТРЖИШНЕ ВРИЈЕДНОСТИ 319
доц. др Марија МАРУНА, проф. др Нада ЛАЗАРЕВИЋ БАЈЕЦ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ - ДЕПАРТМАН ЗА УРБАНИЗАМ
333
Ленка МОЛЕК
ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ СЛОВЕНИЈЕ
347
Драгана ПЕТРОВИЋ, Јелица ЈОВАНОВИЋ и др Мила ПУЦАР
КЛУБ МЛАДИХ АРХИТЕКАТА ИАУС, БЕОГРАД
356
4. НОВИ ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ СИСТЕМИ, TЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ У СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ И ОБНОВЕ УРБАНИХ ЦЈЕЛИНА
проф. др Предраг ШИЂАНИН
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ - ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА - ДЕПАРТМАН ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ
371
др Лазар ШУМАНОВ
ICOMOS, МАКЕДОНИЈА
382
Матеја КАВЧИЧ, мр Борис ДЕАНОВИЋ, Матеј ЗУПАНЧИЧ
ЗВКДС, РЕСТАУРАТОРСКИ ЦЕНТАР, ЉУБЉАНА
395
др Селма РИЗВИЋ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ, САРАЈЕВО
403
Снежана НЕГОВАНОВИЋ, Милица ЂОРЂЕВИЋ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
411
БИОГРАФИЈЕ
423

 

 

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije