ПДФШтампаЕл. пошта

 

Фотомонографија "Птице Бардаче"

 

Садржај стр. PDF
Предговор / Preface
4 0,2MB
Увод / Introduction
6 0,1MB
Основни биогеографски подаци / Basic Biogeographical Data
8 0,8MB
Историјат Бардаче / History of Bardača
12 0,3MB

Кратак преглед истраживања фауне кичмењака, макрофитске флоре и вегетације на Бардачи /
A Summary of Research in Vertebrate Fauna, Macrophytic Flora and Vegetation in Bardača

16
Прољеће / Spring
18 12,8MB
Љето / Summer 98 11,7MB
Јесен / Autumn 158 13,1MB
Зима / Winter 192 10,6MB

Преглед птичијих врста које су до сада забиљежене на Бардачи са њиховим еколошким статусом /
Overview of the Bird Species Registered in Bardačaso Far with Their Ecological Status

224 0,2MB

amblemvel

 

 

e-kultura1

finansiranje

informacije